products_1
 

English    
history   
products   
secretariat   
sponsors   
miscellaneous   
contact us   
news   
reunion 2005   
old photos   
addresses   
forum   

Svenska    

historik   
produkter   
kansliet   
sponsorer   
diverse   
kontakta oss   
nytt   
återträff 2005   
gamla foton   
adresser   
forum   
 


 All instruments except the 3314 are still (2005) serving the research at Biomedical Faculty, the University of Uppsala.

 Alla instrument utom 3314 används fortfarande (2005) för forskningen vid Biomedicinska Fakultetet, Uppsala universitet.

The Sjöstrand Microtome


LKB 3314A


LKB 3314A

LKB KnifeMaker


LKB 2078 KnifeMaker


LKB 2178 KnifeMaker II


LKB 7800 KnifeMaker

LKB Pyramitome


LKB 11800 Pyramitome


LKB 11800 Pyramitome

LKB Ultrotome


LKB 4800 Ultrotome I


LKB 8800 Ultrotome III


LKB 2088 Ultrotome V

LKB CryoNova


LKB CryoNova

At the electron microscope