sv_kansli
 

English    
history   
products   
secretariat   
sponsors   
miscellaneous   
contact us   
news   
reunion 2005   
old photos   
addresses   
forum   

Svenska    

historik   
produkter   
kansliet   
sponsorer   
diverse   
kontakta oss   
nytt   
återträff 2005   
gamla foton   
adresser   
forum   
 

  Kalle Wannberg  Ingvar Pettersson  Per Näslund


Tillsammans med övriga medlemmar i kommittén för återträffar organiserade vi träffen 2005 och - hoppas vi - även framtida träffar. Gå in på forumsidan och delta i diskussionen kring nästa träff.

Har du synpunkter på upplägget 2005, gör ett innlägg i forumet under "träffen 2005".

Du kan också använda e-post eller telefon. Se sidan kontakta oss.