sv_historik
 

English    
history   
products   
secretariat   
sponsors   
miscellaneous   
contact us   
news   
reunion 2005   
old photos   
addresses   
forum   

Svenska    

historik   
produkter   
kansliet   
sponsorer   
diverse   
kontakta oss   
nytt   
återträff 2005   
gamla foton   
adresser   
forum   
 
 • LKB Milstolpar - Luciakronan (1MB)
 • Annual Report 1974 (137kB)
 • På julkortet 1977 (108kB)
 • LKB Historik - T. Welander (117kB)
 • LKB Historik - Nils Åslund (2MB)


 • Professor The (Theodor) Svedberg vid Uppsala Universitet vann Nobelpriset i kemi 1926.

  Han var med vid etableringen av LKB, med syftet att omvandla kunskaper och idéer - från universitet och forskningsinstitut - till praktiska instrument av hög kvalitet.

  Etableringen fick stöd från tre svenska industri-grupper: Liljeholmen, Kema and Bryggerierna, företagsnamnet blev därför LKB AB. LKB bildades 1943 med säte i Alvik, flyttade sedan till Mariehäll i Bromma på 50-talet.

  Till en början fokuserades på tekniska konsulttjänster. Inriktningen skiftade snart mot tillverkning av produkter som byggde på forskning vid svenska universitet.

  LKB AB växte - och spelade efterhand en viktig roll i utvecklingen av instrument och metoder för Electrofores. Mycket tack vare samarbetet med en av Svedberg's lärjungar, professor Arne Tiselius, nobelprisvinnare för sitt arbete med Elektrofores.

  Från första början hade LKB nära och vänskapliga kontakter med forskare vid universitet världen runt - och ett antal instrument utvecklades genom samarbete. De flesta instrumentidéerna kom dock från forskare, anställda hos LKB.

  Under 1966 ledde företagets egna forskningar fram till introduktionen av produkter som möjliggjorde utveckling av metoder för Elektrofokusering.

  Vi känner alla till det goda världsrykte som LKB åtnjöt - som ledande företag i forskningens tjänst. Efter sammanslagningen med Pharmacia Fine Chemicals, försvann LKB som företag och varumärke men dets produkter och de personer som stod bakom företagets framgångar kan vi fortfarande hitta i ett antal länder.

  Vi minns "the spirit of LKB" med glädje och stolthet, den var primus motor för vår framgång.

  up