sv_hem
 

English    
history   
products   
secretariat   
sponsors   
miscellaneous   
contact us   
news   
reunion 2005   
old photos   
addresses   
forum   

Svenska    

historik   
produkter   
kansliet   
sponsorer   
diverse   
kontakta oss   
nytt   
återträff 2005   
gamla foton   
adresser   
forum   
 
Kolla alltid sidan nytt om det finns pågående eller planerade aktiviteter!


LKB grundades 1943 med verksamheten i Alvik, men flyttade till Mariehäll i Bromma under 1950-talet.

I början låg fokus på tekniska konsulttjänster men inriktades snart mot produkter baserade på forskning vid svenska universitet. LKB blev med tiden ledande inom sin bransch och respekterat av kunder över hela välden.

Efter sammanslagningen med Pharmacia Fine Chemicals försvann LKB som företag och varumärke men en del produkter och många personer som låg bakom LKBs framgång finns fortfarande kvar.

Vi minns med glädje och stolthet det som drev oss till framgången - den s k LKB-andan. Det var något som vi verkligen fick återuppleva vid återträffen den 11 juni 2005.

Många som deltog i återträffen och flera av de som inte kunde delta har bett om någon slags fortsättning.

Som ett svar på denna begäran, fortsätter vi nu att underhålla denna hemsida, för att ge möjligheten till fortsatt kontakt och informationsutbyte mellan alla som på något sätt hade anknytning till LKB.

Vi förväntar oss att också du bidrar till att hålla denna webbsida vid liv och up-to-date genom dina egna inlägg i LKBs forum.

  • Herman Haglund - hans Luciatal 1984

    up

  •